kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Je hebt kinderen en een drukke baan. Je partner werkt ook full-time. Kinderen gaan in deze situatie vaak naar een kinderopvang. De kosten hiervoor kunnen behoorlijk oplopen. De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van deze opvang.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Of je in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van verscheidene factoren.

  • Jij én je partner hebben een baan of volgen een opleiding.
  • De opvang waar je kind heen gaat is geregistreerd in het LRK.
  • Je betaald een deel van de kosten uit eigen zak.

Werk of opleiding
Jij én je partner hebben een baan. Werken als zzp’er, freelancer of artiest voldoet ook. Wanneer je een eigen onderneming hebt, valt dit uiteraard ook onder werk.

Wanneer jij of je partner een opleiding volgt, is het van belang dat deze erkend is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Wanneer je een re-integratietraject volgt heb je ook recht op de kinderopvangtoeslag. Vaak gaat dit via het UWV of je oude werkgever.

Geregistreerde opvang
De opvang waar je kind heen gaat moet goedgekeurd zijn door de gemeente. Deze controleert of de opvang veilig is. Wanneer dit het geval is zal deze geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het LRK-nummer heb je nodig voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

Hoogte kinderopvangtoeslag

Hoeveel kinderopvangtoeslag je kan krijgen hangt af van je inkomen, het aantal kinderen en het soort opvang. Per kind kan je voor maximaal 230 uur toeslag ontvangen. Ook is er een maximum uurtarief vastgesteld. In de onderstaande tabel zie je de maximum tarieven voor 2017.

Opvanginstelling Soort opvang Maximum
uurtarief
Kindercentrum Dagopvang € 7,18
Buitenschoolse opvang (BSO) € 6,69
Gastouderopvang Dagopvang € 5,75
Buitenschoolse opvang (BSO) € 5,75

De opvanguren waarvoor je toeslag kunt krijgen, is afhankelijk van het aantal uren dat je werkt. Werkt je partner ook? Kies dan de ouder die het minste aantal uren werkt.

De uren waar je toeslag voor krijgt bereken je als volgt. Wanneer je kind naar de dagopvang gaat, vermenigvuldig je de uren die je werkt met 140%. Wanneer je kind naar de buitenschoolse opvang gaat, vermenigvuldig je de uren die je werkt met 70%. Vergeet hierbij niet dat er een maximum van 230 uur geldt. Iets te ingewikkeld? Gebruik dan de rekenhulp voor het maximum aantal opvanguren.

Proefberekening

Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag je ongeveer krijgt? Maak een proefberekening via de website van de belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Wil je de kinderopvangtoeslag aanvragen? Dat doe je via de Mijn toeslagen website. Je logt hier in met je DigiD. Wacht niet te lang met het aanvragen, je maakt kans een deel van de toeslag mis te lopen.

Kinderopvangtoeslag nu aanvragen

Kinderopvangtoeslag uitbetalen aan de opvang

Standaard ontvang je de toeslag op je eigen bankrekening. Je kan er echter ook voor kiezen deze direct over te laten boeken op de rekening van de opvang. De opvanginstelling zal deze dan verrekenen met de kosten voor de opvang. Voorwaarden voor deze regeling:

  • Het kindercentrum of gastouderbureau heeft een overeenkomst met de belastingdienst
  • De kinderopvanginstelling is gevestigd in Nederland
  • Hebt je meer kinderen die naar de opvang gaan? Deze moeten naar dezelfde opvanginstelling gaan
  • Spreek met de opvang af dat de belastingdienst de toeslag rechtstreeks naar hen overmaakt

 


Ben je een alleenstaande ouder en ga je nog naar school? Wellicht kom je dan in aanmerking voor de eenoudertoeslag.

Reageer

Laatste nieuws

Nieuws