Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Of je in aanmerking komt, en hoe hoog de bijdrage is, is afhankelijk van je inkomen en andere voorwaarden.

Verwar het kindgebonden budget niet met de kinderbijslag. Dit zijn twee totaal verschillende toeslagen.

Hoogte van het kindgebonden budget

De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het verzamelinkomen van jouw én je toeslagenpartner.

Ben je alleen staande ouder? Dan ontvang je meer kindgebonden budget. Ook wanneer je kind de leeftijd van 12 of 16 jaar bereikt gaat de toeslag omhoog.

Heb ik recht op het kindgebonden budget?

Om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Naast het kindgebonden budget heb je als ouder recht op meer toeslagen. Denk hierbij aan de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag of de eenoudertoeslag.

Kindgebonden budget aanvragen

Het kindgebonden budget hoef je niet zelf aan te vragen. Je ontvangt deze toeslag vanzelf zodra je er recht op hebt.

In sommige gevallen moet je de toeslag nog wel zelf aanvragen. Dit doe je via de website van de belastingdienst.

Meer toeslag voor kinderen vanaf 12 of 16 jaar

Bereiken je kinderen de leeftijd van 12 of 16 jaar? Je ontvangt dan meer kindgebonden budget. Omdat kinderen vanaf deze leeftijd vaak naar school gaan, brengt dit extra kosten met zich mee. De verhoging van het kindgebonden budget is bedoeld om deze kosten op te vangen.

De verhoging van de toeslag gaat in ná de maand waarin je kind de leeftijd van 12 of 16 jaar heeft bereikt. De hoogte van de toeslag hangt af van je inkomen.

kindgebonden budget