Subsidie op zonnepanelen

Subsidie zonnepanelen

Veel mensen denken dat er subsidie op zonnepanelen zit. Dit is echter niet altijd het geval. De subsidieregeling voor zonnepanelen verschilt per gemeente en provincie. Zo kiezen sommige gemeenten er voor om wél subsidie te geven voor het plaatsen van zonnepanelen, en anderen niet. Meestal bestaat er wel de mogelijkheid om een energiebespaarlening af te sluiten. Dit is een lening met een extra voordelig rentetarief. Om te kijken of jouw gemeente/provincie het plaatsen van zonnepanelen subsidieert, of een voordelige lening beschikbaar stelt, kijk je op Energiesubsidiewijzer.nl.

Btw terugvragen zonnepanelen

Na de aanschaf van zonnepanelen kan je sowieso de in rekening gebrachte btw terugvragen bij de belastingdienst. Dit levert je vaak al meer voordeel op dan de beschikbare subsidies. Om de btw terug te vragen moet je je registreren als ondernemer. Je levert immers stroom terug aan je energieleverancier. De belastingdienst ziet dit als ‘ondernemen’. Dit klinkt vrij ingewikkeld, maar valt reuze mee.

  • Meld je bij de Belastingdienst aan als ondernemer
  • Dien de btw-aangifte(n) in over het jaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht
  • Geef je rekeningnummer voor de teruggaaf aan de belastingdienst door met het formulier ‘Wijzigen rekeningnummer ondernemers’
  • Doe in dat jaar een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen met als ingangsdatum 1 januari van het daaropvolgende jaar

Meer informatie over de btw en zonnepanelen lees je op de website van de Belastingdienst.

Energiebespaarlening

Om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, is er een energiebespaar lening beschikbaar gesteld. Deze leningen worden verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds omvangt ruim 300 milljoen euro. 75 miljoen euro daarvan komt van het Rijk. De overige 225 miljoen komt vanuit de Rabobank en ASN Bank. Benieuwd hoeveel jij kan lenen en tegen welke rente? Kijk dan op de website van het Energiebespaarfonds.

btw zonnepanelen terugvragen

Reageer

Laatste nieuws

Nieuws